leerwerkplaatsen

Tien KBB’s (Kenniscentra voor Bedrijf en beroep) hebben Relim als Centrum voor Vakopleidingen geaccrediteerd. Als erkend leerbedrijf bieden wij in al deze branches scholing op maat. In onze leerwerkplaatsen leiden wij onze eigen medewerkers op met als doel het behalen van landelijk erkende diploma’s of certificaten op MBO-niveau 1 en 2 en soms zelfs ook 3 en 4.

Ook voor derden
Daarnaast stellen wij onze leerwerkplaatsen ook open voor mensen die moeite hebben met het vinden of behouden van reguliere praktijk-/stageplaatsen, maar die niet behoren tot de doelgroep van Relim. Het kan hierbij gaan om leerlingen van een ROC of om uitkeringsgerechtigden die een scholing met behoud van uitkering volgen.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Een BBL-opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. Je werkt als leerling-werknemer tenminste twintig uur per week in een bedrijf of instelling en gaat in het algemeen één dag per week naar school. De praktijk in het bedrijf en de theorie op het ROC vullen elkaar aan en vormen samen de beroepsopleiding. Het hele jaar door kan gestart worden met het praktijkdeel van een BBL-opleiding. Een ROC of AOC verzorgt de theorie. Dit kan zijn op school of binnen de muren van Relim, afhankelijk van de opleiding.

Relim heeft de volgende leerwerkplaatsen:
Assemblage | Automotive | ComputerHardware | Groen | Facility | Hout | Kantine | Kantoor | Logistiek | Metaal | Mode & Textiel | Montage | Schoonmaak