LNW Plus

Wanneer je voldoende grip op je leven hebt, stroom je door naar de module Loon naar werken Plus (LNW Plus). In deze module werk je verder aan aanvaardbaar sociaal gedrag en ontwikkel je pre-werknemerscompetenties. Dat helpt je met je verdere ontwikkeling op een bepaald vakgebied of regulier werk.

Welke werkzaamheden worden verricht?
Net zoals bij Loon naar Werken gaat om een zinvolle dagbesteding en heb je de keuze om binnen of buiten te werken. De werkzaamheden zijn alleen complexer en afwisselender. Binnen gaat het om Assemblagewerkzaamheden zoals inpak- en ompakwerk. In de buitenlucht onderhoud je samen met anderen en onder passende begeleiding bijvoorbeeld plantsoenen.

Van streetwise naar workwise gedrag
Heb je lang op straat geleefd? Je vertoont dan vaak ‘streetwise’ gedrag. Gedrag dat niet passend is in werksituaties. In deze module werk je aan ‘workwise’-gedrag; gedrag van een gemiddelde werknemer.

In deze module zijn er vier fasen:

  1. wennen
  2. aanpassen
  3. verantwoordelijkheid dragen
  4. volhouden

Het doel is om je voor te bereiden op een bepaald vakgebied of regulier werk

Doorstromen
Zodra je de status van ‘medewerker met sociaal aanvaardbaar gedrag’ hebt bereikt, kun je de volgende stap zetten. Je stroomt bijvoorbeeld door naar vrijwilligerswerk of regulier werk. Ook kun jij je verder ontwikkelen in een bepaald vakgebied en stroom je door naar een van de leerwerkplaatsen van Relim. Hier leer je een écht vak!

Hoe kan ik mij aanmelden of hoe kom ik in aanmerking voor deelname aan LNW Plus? Klik hier