projecten

EEE4all Zuyd Hogeschool
De faculteit Ergotherapie van Zuyd Hogeschool doet samen met drie andere hogescholen uit Berlijn, Sheffield en Linkoping onderzoek naar de employability van mensen met een beperking. Relim fungeert hierin als opdrachtgever.