maatschappelijke erkenning

De maatschappelijke erkenning van der Sjtiel/Relim blijkt uit het feit dat:

  • Der Sjtiel  op 15 februari 2007 in Nijmegen tijdens het Symposium Kansrijk Ontwikkelen (georganiseerd door brancheorganisatie Cedris, het vaktijdschrift SW Journaal, TNO Meandergroep en de Stichting Beheer Collectieve Middelen) de derde prijs gewonnen heeft met haar workshop “Competentieontwikkeling Werknemers met een langdurige psychische beperking”.  In de publicatie van SBCM “Het Beste uit Jezelf” staat de werkwijze van Der Sjtiel uitgebreid beschreven.
  • de beide ESF-EQUAL projecten van Der Sjtiel eind 2007 zijn uitgeroepen door het Ministerie van Sociale Zaken tot Parel. Zowel het project Tussenvoorziening ViaVia als ook het project Autorestauratie behoren volgens het Ministerie tot de meest innovatieve van de in totaal ongeveer 110 projecten die zijn uitgevoerd met subsidie van EQUAL-2 en zich richten op gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt.
  • er binnen de doelstelling van de Equal projecten transnationale samenwerking heeft plaatsgevonden met partners in Sicilie en Spanje m.b.t het aanleren van werknemers- en beroepsvaardigheden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en met partners uit Polen en Slowakije m.b.t het aanleren van pre-werknemerscompetenties voor (ex)dak- en thuislozen met een ernstige verslavingsproblematiek.
  • Der Sjtiel in 2008 door Calibris genomineerd was als beste leerbedrijf voor de sector Zorg, Welzijn en Sport. Van de 39.000 door Calibris erkende leerbedrijven in de sector Zorg, Welzijn en Sport, kwamen er 3 in aanmerking voor de titel beste Leerbedrijf 2008, waaronder ook Der Sjtiel. Der Sjtiel heeft niet gewonnen, maar haalde een gedeelde tweede plaats.
  • de methodieken van Relim in 2012 door Movisie  opgenomen zijn in de databank  effectieve interventies.