geschiedenis

1988 – 2000: Dagbesteding & Arbeid
Stichting Aangepaste Werkvormen Oostelijk Zuid-Limburg Der Sjtiel startte in 1988 met een kleine werkplaats waar assemblagewerkzaamheden werden uitgevoerd. In de loop der jaren kwamen er nog zeven werkplaatsen bij. In deze fase richtte Der Sjtiel zich vooral op het ontwikkelen/versterken van algemene arbeidsvaardigheden.

2000 – 2005: Arbeidsrehabilitatie & Resocialisatie 
professor nijhuisVanaf 2000 kwam de nadruk meer te liggen op arbeidsrehabilitatie: de ontwikkeling van werknemerscompetenties met behulp van een eigen methodiek. De Relim-methodiek. Daarnaast deed de resocialisatiemethodiek zijn intrede. Deze is gericht op (ex) dak- en thuislozen met een verslavingsprobleem. In Heerlen werden de werkplaatsen Loon naar Werken en Via Via opgericht. Ook verwierven wij in 2001 de aanwijzing om de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit te voeren voor mensen met een ernstige psychische beperking. Naast de hoofdlocatie in Landgraaf werden nevenvestigingen geopend in Heerlen, Maastricht en Brunssum.

2005 – 2013: Vakopleidingen & Expertisecentrum
Het volgen van beroepsopleidingen werd steeds belangrijker in onze dienstverlening. Sinds 2009 hebben tien verschillende branches al onze leerwerkplaatsen erkend als leerwerkbedrijf. Jaarlijks volgen inmiddels meer dan honderd medewerkers een (vak)opleiding. Ook bieden wij onze opleidingen aan derden aan. Om onze methodieken in brede zin te onderhouden en te verbeteren, hebben wij een expertisecentrum opgericht. Wij bieden onze kennis en ervaring nu ook aan andere organisaties voor maatschappelijke opvang, GGZ, WSW en gemeenten. Vanwege de uitbreiding van diensten en doelgroepen werd Der Sjtiel Relim met de toevoeging ‘Centra voor Arbeidsrehabilitatie, Vakopleidingen & Expertise’.

2013 – heden: Beter door werk
Omdat steeds meer mensen en organisaties ervaren dat onze methodiek goed is voor mensen met een meervoudige problematiek én hun omgeving hebben we onze slogan aangepast naar: Beter door werk.