beleidsplan

Het werk dat de instelling doet

Stichting Relim is sinds 1988 een geaccrediteerd mens- en resultaatgericht leerwerkbedrijf met verschillende leerwerkplaatsen in Zuid-Limburg. Stichting Relim werkt vanuit verschillende locaties, te weten in: Landgraaf, Heerlen, Kerkrade, Sittard, Beek en Maastricht. Sinds maart 2018 is stichting Schoon GMS, een onderdeel van de Relim Groep. Relim is gespecialiseerd in het begeleiden en ontwikkelen van mensen met een langdurige psychische of psychiatrische arbeidsbeperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Meer en meer blijkt onze aanpak zich ook effectief te werken over het gehele werkgebied van zorg tot arbeid. Wij geloven in een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij alle mensen participeren. Ook de begeleiding en ondersteuning van dak- en thuislozen is een onderdeel van Stichting Relim. Ons doel is succesmomenten te genereren, zelfredzaamheid te vergroten en competenties te versterken om uiteindelijk verbeteringen in de persoonlijke situatie te bereiken en een concreet perspectief op arbeid te bieden. In totaal werken er circa 70 personeelsleden en diverse stagiaires bij Relim, die dagelijks vanuit hun passie circa 500 medewerkers begeleiden. Relim levert zinvol werk voor medewerkers / kandidaten, overheden, zorgorganisaties en bedrijven.

Gelden werven
Om de continuïteit van Stichting Relim te waarborgen is het noodzakelijk om gelden te werven.
De werving van deze gelden bestaat voornamelijk uit subsidies van de gemeentes waar Stichting Relim actief is.

Medewerkers van Relim doen zinvol werk, ze leveren diensten maar ook maatwerkproducten. Opdrachtgevers kunnen Relim benaderen voor bijvoorbeeld: maatwerk van hout- en metaalproducten, schoonmaakdiensten, groenvoorziening en ompakwerkzaamheden.

De nadruk ligt op de sociale kant van de organisatie, Relim is geen productiebedrijf, het is een stichting waar de mens centraal staat. De diensten die de medewerkers leveren en de producten die ze maken dragen bij aan hun ontwikkeling en dat is wat telt.

Beheer van het vermogen
De Raad van Bestuur heeft als taak om het vermogen van de Stichting op een zo goed mogelijke wijze te beheren, ten gunste van de activiteiten van de Stichting.
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur deze taak adequaat uitvoert.

Besteding van het vermogen
Voor een beschrijving hoe het vermogen van de Stichting is opgebouwd, en hoe de ontvangen gelden worden besteed, verwijzen wij naar de website van Jaarverslagen van de Zorg, waar de meest recente jaarrekening van de Stichting in te zien is.
Alle ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting.