resultaten

Er zijn vier onderzoeken gedaan naar praktijkervaringen met de Relim-methodiek:

 • Managementteam Relim, 2010;
 • Kempen, 2012;
 • Krcmar, Wetzels & Worms, 2012;
 • Nijhuis, Van Lierop & Reichrath, 2009).

Resultaten resocialisatietraject
Uit onderzoek door o.a. Zuyd Hogeschool blijkt dat medewerkers in de vier verschillende fasen van het resocialisatietraject betere resultaten hebben op de gebieden:

 • veiligheid
 • gezondheid
 • arbeid
 • sociale integratie

Ook uit het monitoringonderzoek van Kempen (2012) naar 18 medewerkers van Loon naar Werken en 18 medewerkers van Via Via blijkt dat de medewerkers op de meeste levensgebieden positieve veranderingen doormaken gedurende de trajecten. Zo neemt het drugsgebruik onder medewerkers af. Door structuur te bieden verbetert hun dag- en nachtritme en groeit de bereidheid om te werken aan knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van middelengebruik, financiën, huisvesting en sociale contacten.

Steeds meer vakopleidingen
Mensen die een rehabilitatietraject volgen, willen steeds vaker een écht vak leren. In 2006 volgden slechts acht medewerkers een opleidingstraject. In 2012 is dit aantal gestegen naar 120 medewerkers per jaar.

35% uitstroom
In 2011 sloot 35% van de medewerkers een arbeidsrehabilitatietraject positief af (Relim, 2012).

Wat vinden professionals van de Relim-methodiek?
Professionals die met de Relim-methodiek werken, vinden het volgende van de Relim methodiek:

 • iedereen de kans krijgt om te groeien;
 • Relim het sociaal product boven het economisch product stelt;
 • er in alles laagdrempeligheid is;
 • het erom gaat wat de mensen zelf willen.

Begeleiders vinden dat ze weliswaar dicht bij de medewerkers staan maar toch afstand bewaren. Er is volgens hen sprake van een normale werkgeverswerknemersrelatie maar wel één met opvang en begeleiding. Medewerkers hebben de gelegenheid hun eigen tempo te volgen. Een prettige werkomgeving die tijd en ruimte biedt voor stappen terug is essentieel. Het werk zien de medewerkers als een middel tot verandering, het geeft hen de kans om te groeien. Er wordt volgens hen in mogelijkheden gedacht en er wordt rekening gehouden met hun beperkingen. Ook het respect voor elkaar en de deskundige en toegankelijke begeleiders ervaren de deelnemers als belangrijk. (bron: Movisie)

 

 

.