arbeidsgewenning

De module Arbeidsgewenning is gericht op het wennen aan een arbeidssituatie. Je went aan het omgaan met andere medewerkers (sociale aanpassing) en het verdelen van je energie tussen werk en thuis, zowel in psychisch als in fysiek opzicht (mentale en fysieke aanpassing). In deze module gaat het erom dat je je veilig en geaccepteerd voelt in de werksituatie (emotionele aanpassing).

Kies een vakrichting
In deze fase kies je ook een vakrichting. Kun je geen keuze maken? Je kunt dan een extra module Arbeidsoriëntatie volgen.

Twee maanden of iets langer; jij bepaalt!
De module Arbeidsgewenning duurt in principe twee maanden. Daarna stroom je door naar de  module Algemene Arbeidsvaardigheden. Heb je meer tijd nodig? Geen probleem. Jij bepaalt je eigen tempo.