arbeidsrehabilitatie

Arbeidsrehabilitatie betekent letterlijk je (weer) arbeidsgeschikt maken.

De stappen die je moeten zetten, zijn:

Leerwerkplaatsen
Binnen het arbeidsrehabilitatietraject vinden de werkzaamheden plaats in een of meer leerwerkplaatsen op verschillende locaties in Zuid-Limburg.