expertisecentrum

Relim heeft een expertisecentrum opgericht rondom de Relim-methode. Het centrum verzorgt training, coaching, supervisie en projectmanagement. Voor de eigen organisatie, maar ook om de Relim-methode bij andere organisaties te implementeren.

Steeds meer organisaties voor maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, Wet sociale werkvoorziening en (gemeentelijke) overheden maken gebruik van de Relim-methode. De Relim-methode wordt ook aangeboden door Movisie, hét kenniscentrum op het gebied van (arbeids)participatie in Nederland. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de kwaliteit, de resultaten en de inhoudelijke en financiële effecten van de Relim-methode.

Vanuit het Expertisecentrum worden de volgende activiteiten gecoördineerd en geïnitieerd:

  • doorontwikkeling en innovatie van onze methodieken en instrumenten
  • training, coaching, supervisie en projectmanagement van Relim-methodiek
  • onderzoek naar de kwaliteit, resultaten, inhoudelijke en financiële effecten van onze aanpak en vergelijking met andere methoden
  • aanbieden van vakopleidingen aan derden