WSW

Relim heeft reeds jarenlang een wsw-aanwijzingsbesluit voor de categorie arbeidshandicap “ernstig-psychisch”. Daarnaast maken wij deel uit van het mobiliteitscentrum WerkSaam van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg.

Doelgroep
Mensen met een ernstige psychiatrische stoornis en mensen met een verstandelijke handicap én langdurige psychische problemen.

Van ernstige naar matige handicap
Relim helpt mensen uit de bovengenoemde doelgroep hun sociale, werknemers- en vakcompetenties verder te ontwikkelen. Stap voor stap volgens onze eigen Relim-methodiek. We bieden cursussen en trainingen en een kans een vak te leren in een van onze beschutte leerwerkplaatsen. Dat doen we in samenwerking met ROC’s, AOC’s en kenniscentra. Ons doel is om de ‘ernstige arbeidshandicap’ van mensen te verkleinen naar een ‘matige arbeidshandicap’.

Van binnen naar buiten
Door sociale, werknemers- en vakcompetenties verder te ontwikkelen, nemen de kansen op de arbeidsmarkt toe. Relim zet zich in om, samen met haar ketenpartners op het gebied van werk, zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar het reguliere bedrijfsleven.

Grotere arbeidsparticipatie, minder kosten
Onze aanpak leidt naast een grotere arbeidsparticipatie tot minder overheidskosten. De subsidiebijdrage voor begeleiding van WSW-ers met een ‘matige arbeidshandicap’ is immers lager. Ook worden steeds meer loonkosten door het bedrijfsleven betaald.