UWV

Relim heeft een inkoopkader bij UWV voor Wajonggerechtigden. Dit inkoopkader betreft sociale activeringstrajecten.

Doelgroep
Mensen met een ernstige psychiatrische stoornis en/of verslaving en mensen met een verstandelijke handicap én langdurige psychische problemen.

Voorbereiding op re-integratietraject
Relim heeft een methodiek ontwikkeld om mensen uit de bovengenoemde doelgroep sociaal te activeren en arbeidsgeschikt te maken. De Relim-methode bestaat uit een resocialisatietraject en een arbeidsrehabilitatietraject. Stap voor stap wennen mensen aan werken en leren ze sociale, werknemers- en beroepscompetenties. We bieden cursussen en trainingen en een kans een vak te leren in een van onze beschutte leerwerkplaatsen. Dat doen we in samenwerking met ROC’s, AOC’s en kenniscentra. We leiden mensen op tot goede en vakkundige werknemers. Hierdoor wordt de kans op een duurzame re-integratie vergroot.

Van binnen naar buiten
Door sociale, werknemers- en vakcompetenties verder te ontwikkelen, nemen de kansen op de arbeidsmarkt toe. Relim zet zich in om, samen met haar ketenpartners op het gebied van werk, zoveel mogelijk mensen voor te bereiden op het reguliere bedrijfsleven.