gemeenten

Relim heeft een methode ontwikkeld om mensen met een meervoudige problematiek (met vaak een uitkering of WSW-dienstverband) sociaal en maatschappelijk te activeren. Werk staat centraal. Stap voor stap leiden wij ze op tot goede werknemers. Hierdoor nemen hun kansen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt toe en voert uw gemeente een sociaal beleid met minder kosten!

Doelgroep
Uit onderzoek door het Trimbos Instituut blijkt dat zestig tot zeventig procent van mensen met een bijstandsuitkering kampt met psychische problematiek en/of verslaving. Mensen die door een meervoudige problematiek niet op eigen kracht in staat zijn werk te verwerven en te behouden (bron: Van Asperen & De Haas, 2012).

Mensen met een meervoudige problematiek
Relim heeft een methodiek ontwikkeld om deze mensen weer sociaal te activeren en arbeidsgeschikt te maken. De Relim-methode bestaat uit een resocialisatietraject (voor verslaafden) en een rehabilitatietraject. Stap voor stap wennen mensen aan werken en leren ze sociale, werknemers- en beroepscompetenties. Relim werkt samen met ROC’s en maatschappelijke en zorgorganisaties. Mensen zullen naast werk immers ook stappen moeten zetten op andere leefgebieden zoals het psychische en fysiek functioneren, de huisvesting en de financiën.

Resultaten
Door de goede resultaten die worden geboekt, wordt onze methode steeds meer door maatschappelijke organisaties en gemeenten toegepast. Ook het landelijk kenniscentrum Movisie biedt deze methode aan in haar Databank Effectieve Sociale Interventies

Minder kosten, meer leefbaarheid
Door de Relim-methode krijgen mensen hun leven op orde en worden ze ook minder afhankelijk van WMO-voorzieningen. Dat is op termijn niet alleen kostenbesparend. Ze gaan ook zelf steeds meer bijdragen aan de maatschappij. En dat komt de leefbaarheid in uw gemeente ten goede!

De mogelijkheden tot re-integratie worden momenteel onderzocht. Dit gaat wellicht in de vorm van de IPS-methodiek (Individuele Plaatsing en Steun) plaatsvinden.