justitie/ reclassering

Er bestaat een samenwerkingsverband tussen Relim en justitie/reclassering in het kader van resocialisatie en arbeidsrehabilitatie.

Doelgroep
Gedetineerden en ex-gedetineerden met een ernstige psychiatrische stoornis en/of verslaving en mensen met een verstandelijke handicap én langdurige psychische problemen.

Voorbereiding op re-integratietraject
Relim heeft een methodiek ontwikkeld om mensen uit de bovengenoemde doelgroep sociaal te activeren, arbeidsgeschikt te maken en recidive te verminderen. Relim biedt zinvolle dagbesteding: werk in opdracht van bedrijven dat ertoe doet en je zelfvertrouwen en eigenwaarde vergroot. Stap voor stap wennen (ex-)gedetineerden weer aan werken en leren ze sociale, werknemers- en beroepscompetenties. We bieden cursussen en trainingen en een kans een vak te leren in samenwerking met ROC’s, AOC’s en kenniscentra. We leiden mensen op tot goede en vakkundige werknemers. Hierdoor wordt de kans op een duurzame re-integratie vergroot.

Van binnen naar buiten
Door sociale, werknemers- en vakcompetenties verder te ontwikkelen, nemen de kansen op de arbeidsmarkt toe. Relim zet zich in om, samen met haar ketenpartners op het gebied van werk, zoveel mogelijk mensen voor te bereiden op het reguliere bedrijfsleven.