AWBZ

Relim is reeds jarenlang gecertificeerd zorgaanbieder. Wij bieden begeleiding in groepsverband en begeleiding individueel. Voor medewerkers die deelnemen aan een AWBZ-traject is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van toepassing!

Doelgroep
Mensen met een psychiatrische stoornis en/of verslaving en mensen met een verstandelijke handicap én psychische problemen.

Zorgtraject gericht op vergroten van zelfredzaamheid
Relim biedt mensen uit de doelgroep een zinvolle dagbesteding. In beschutte werkplaatsen worden werkzaamheden verricht voor bedrijven. Werk dat ertoe doet en hun zelfvertrouwen en eigenwaarde vergroot. Ook bieden we opleidingsmogelijkheden. Mensen kunnen bij ons een écht vak leren. Tevens wordt gewerkt aan verbeteringen op andere leefgebieden in samenwerking met onze ketenpartners. Samen helpen we de zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Relim vervult hierin een spilfunctie. Relim ontzorgt!

Werken is gezond en leidt tot minder zorgkosten
Onze aanpakt leidt op termijn tot minder kosten. Door te werken en stappen te zetten op andere leefgebieden worden mensen met een grote zorgbehoefte sociaal en maatschappelijk geactiveerd. Ze horen er weer bij en voelen zich nuttig en (weer) gewaardeerd. Dat komt hun gezondheid en welzijn ten goede. Hierdoor maken zij steeds minder gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen.