opdrachtgevers

Onze doelgroep bestaat uit mensen met psychische problemen of een psychiatrische stoornis, vaak in combinatie met een sociale problematiek. Binnen deze doelgroep is een groeiende groep met een ‘triple’ problematiek. Dat houdt in dat ze zowel een psychische/psychiatrische aandoening hebben als somatische problemen en een verslaving. In Nederland gaat het om meer dan 400.000 mensen.

Binnen de doelgroep bevinden zich dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblemen maar ook mensen met oorlogstrauma’s en slachtoffers van verwaarlozing, mishandeling, incest en verkrachting.

Kenmerken
De volgende kenmerken zijn typerend voor de doelgroep:

  • langdurig een uitkering WWB, Wajong, WAO en/of WIA of WSW-dienstverband
  • langdurige behandeling en begeleiding door diverse zorg- en welzijnsorganisaties
  • langdurig marginaal bestaan
  • mislukt op school en/of vervolgopleiding
  • IQ variërend van 65 tot 100
  • mislukt op het werk
  • hoge zorgconsumptie of juist zorgmijder

Vooral Ggz-instellingen, gemeenten, het UWVAWBZ-instellingen en justitie verwijzen kandidaten naar ons door.

Samenhang met andere concepten
Bij de ontwikkeling van de Relim-methodiek is gebruik gemaakt van verschillende concepten. De belangrijkste hiervan zijn het Neurolinguïstisch programmeren (NLP), de Gestaltbenadering, Cognitieve Therapie en Ouderbegeleiding. Deze concepten helpen om te begrijpen waar het mis is gegaan en om in de begeleiding de juiste communicatie toe te passen. Daarnaast hebben rehabilitatie en de uitgangspunten van het 8-fasenmodel een rol gespeeld.