werken en leren

Bij Relim werk en leer je tegelijkertijd. Je werkt aan een goede werkhouding en werknemersvaardigheden. Deze zijn nodig in iedere arbeidssituatie. Vervolgens leer je specifieke vakcompetenties. In onze leerwerkplaatsen doe je direct werkervaring op. Zo nemen jouw kansen op de arbeidsmarkt toe!

Iederéén is gelijkwaardig
Omdat je bij ons direct aan de slag gaat, zien we jou als een van onze medewerkers. Daarom hebben we het niet over cliënten of patiënten maar over medewerkers. Bij ons is iederéén gelijkwaardig.