voorwaarden

Om voor een traject bij Relim in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de volgende criteria:

 1. er is bij jou sprake van een psychische problematiek of een psychiatrische stoornis, zoals depressiviteit, schizofrenie of borderline;
 2. je bent gemotiveerd om te werken en te veranderen;
 3. je bent in staat te functioneren in een arbeidssituatie. De problematiek staat niet zo zeer op de voorgrond dat werken onmogelijk is. Je moet in staat zijn om minimaal vier halve dagen per week te werken (met uitzondering van de resocialisatiemodule Loon naar Werken);
 4. je hebt geen andere mogelijkheden om elders te werken;
 5. je hebt een financier die jouw traject bij Relim betaalt. De financiering is afhankelijk van je uitkering en indicatie:
  • Heb je een bijstandsuitkering (WWB)? Kijk bij gemeenten
  • Heb je een AWBZ-indicatie? Kijk bij AWBZ
  • Heb je een WSW-indicatie? Kijk bij WSW
  • Heb je een uitkering via het UWV? Kijk bij UWV
  • Sta je onder toezicht van justitie? Kijk bij justitie