begeleiding

Activeringsconsulent
Wanneer je bij ons een traject start, krijg je een activeringsconsulent toegewezen. Samen bepalen jullie in welke module en in welke werkplaats je gaat starten. De activeringsconsulent maakt ook een plan van aanpak. Hierin staan het doel dat je wilt bereiken, de aandachtspunten en de benodigde begeleiding. Op je eerste werkdag introduceert de activeringsconsulent je op je werkplek. Je ondertekent tevens de leerwerkovereenkomst.

Werkcoach
Je wordt op de werkplek begeleid en ondersteund door een werkcoach. Met regelmaat evalueer je met je werkcoach je vorderingen en ontwikkelingen. Een hulpmiddel hierbij is het individuele interne rapportageformulier dat bij iedere module hoort. Jij en werkcoach vullen dit formulier aan de hand van een vijfpuntschaal allebei in. Op basis van de scores besluiten jullie samen waar verder aan gewerkt wordt. Zo blijf je groeien en jezelf ontwikkelen.

Activeringscoach
Een activeringscoach is er speciaal voor jou. Hij/zij luistert naar je, denkt met je mee en helpt je om vooruit te komen. Je kunt met alle vragen bij hem (of haar) terecht. Hij stimuleert je om ook op andere leefgebieden zoals huisvesting, financiën en psychisch, praktisch en fysiek functioneren stappen te zetten. Je activeringscoach overlegt tevens met andere organisaties die jou helpen. Samen kijken we hoe jij je persoonlijke leefomstandigheden kunt verbeteren en meer regie over je eigen leven krijgt.