zorg

Relim werkt samen met zorgorganisaties die mensen met een psychiatrische achtergrond, psychische problemen en/of verslaving  behandelen. Tijdens en na behandeling is er vaak behoefte aan een plek waar mensen structuur krijgen, zinvol bezig kunnen zijn en perspectief krijgen aangeboden. Relim biedt al deze zaken en is bovendien gespecialiseerd in de bovengenoemde doelgroep.

Werken is gezond
Door te werken worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt sociaal en maatschappelijk geactiveerd. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en voelen zich (weer) erkend. Dat komt hun gezondheid en welzijn ten goede. Hierdoor maken zij minder gebruik van (gemeentelijke) zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Ook uit onderzoek van de Universiteit Maastricht (Zorgmonitor, 2008 in: Van Asperen & De Haas, 2012) blijkt dat mensen met psychische beperkingen beter worden door werk.

Samenwerkingspartners
Relim werkt onder andere samen met:

  • Mondriaan
  • Scivias
  • RIMO
  • MEE
  • RADAR
  • Zorggroep Triade
  • Leger des Heils