werk

Een groot deel van de doelgroep wil gewoon participeren in de maatschappij en in werk. Ze hebben vanwege hun problematiek vaak geen (recente) opleiding of werkervaring. Dit veroorzaakt mede dat de kans op het vinden en behouden van werk voor hen veel kleiner is.

Op het gebied van werk, werken we onder andere samen met:

  • WOZL
  • MTB
  • Sterk in Werk
  • Werkmeester
  • Transfer Werkt
  • Vixia
  • Het Karwei
  • Mensen met Mogelijkheden