ketenpartners

Werk is het centrale middel dat wij inzetten. We bieden structuur en handvatten om sociale, arbeids- en beroepscompetenties te ontwikkelen. Maar er is meer nodig om iemands leven op orde te krijgen. Ook op andere leefgebieden zoals huisvesting, financiën en psychisch, praktisch en fysiek functioneren zullen stappen moeten worden gezet. Samen met u!

De kracht van samenwerking
Relim werkt daarom samen met tal van andere maatschappelijke en zorgorganisaties in Zuid-Limburg. Deze organisaties schakelen ons weer in om mensen een zinvolle dagbesteding te bieden en hun competenties verder te ontwikkelen. Zo bundelen we onze krachten en behalen wij samen met u goede én duurzame resultaten. Dát is de kracht van samenwerking!

Wilt u ook met ons samenwerken?