MVO

ANBI_zwartRelim is een mens-ontwikkelbedrijf en een bijzondere sociale werkplaats. Onze producten en diensten worden vervaardigd en uitgevoerd door mensen met een arbeidsbeperking onder begeleiding van ervaren vakkrachten. Binnen onze organisatie worden zij begeleid, ondersteund en geschoold bij het (weer) leren werken. Zo vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Door een opdracht bij ons onder te brengen, levert u een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Relim heeft een ANBI status (algemeen nut beogende instelling).